Pytania Na Wos

Wstęp:
Witaj, tutaj są pytania na wos, jeżeli chcesz napisz pytanie, a pod nim odpowiedz, jeżeli nie znasz odpowiedzi, a mimo wszystko chcesz zadać pytanie, napisz je, może kto inny będzie znał odpowiedz. Aby cokolwiek zmienić kliknij edytuj

Pytania potwierdzone

Te pytania będą na sprawdzianie na pewno, brzmienie pytań może być nieco inne, niż na sprawdzianie, jednak ich sens jest zachowany. Musisz umieć je na sprawdzian. Nie gwarantuje że pytania i/lub odpowiedzi są poprawne, ale wraz z Anią dołożyliśmy starań, by były one merytorycznie poprawne.

1. Ile trwa kadencja prezydencka?
5 lat

2. Ile trwa kadencja poselska
4 lata

3. Komu podlega NIK
Sejmowi

4. Jak nazywa się premier, marszałek sejmu, marszałek senatu

 • premier - Jarosław Kaczyński;
 • marszałek sejmu – Marek Jurek;
 • marszałek senatu - Bogdan Borusewicz

5. Co to jest zgromadzenie narodowe
Obradujący sejm i senat

6. Kto może postawić prezydenta w stan oskarżenia
zgromadzenie narodowe 2/3 głosów (ktoś jeszcze?)

7. Ile jest stałych komisji w sejmie i w senacie
sejm - 28, senat 14

8. Cenzusy wiekowe obowiązujące w Polsce (wymagany wiek)

 • do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 18 lat
 • do Sejmu – 21 lat
 • do Parlamentu Europejskiego – 21 lat
 • na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta – 25 lat
 • do Senatu – 30 lat
 • na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej – 35 lat

9. czy zbrodnie wojenne ulegają przedawnieniu
nie

10. Jaki jest najważniejszy akt prawny w Polsce
Konstutucja (Wojtek: Jest to podstawowy akt prawny, nic nie może być niezgodne z nim)

11. kto prowadzi posiedzenie zgromadzenia narodowego
Marszałek Sejmu, w zastępstwie może Marszałek Senatu

12. kto stwierdza ważność wyborów prezydenckich
Sąd Najwyższy

13. rozwiń skrót PKW
Państwowa Komisja Wyborcza

14. czym charakteryzuje się bierne prawo wyborcze
Możliwością kandydydowania (bycia wybieranym), są odpowiednie zasady dla różnych fukcji, które reguluje konstytucja.

15. ile potrzeba podpisów zwykłych obywateli, aby zgłosić projekt ustawy
100 tys.

16. kto pełni władzę sądowniczą
Sąd najwyższy i sądy niższej instancji (Jakie): sąd grocki, sąd rejonowy, sąd apelacyjny

17. kto pełni władzę ustawodawczą
Parlament: sejm i senat

18. czy można być jednocześnie posłem i senatorem
Nie można

19. ile jest ministerstw
Obecnie jest 19 ministerstw

20. czy premier może być jednocześnie ministrem
nie może być, ponieważ jest przewodniczącym rady ministrów, za to vicepremier musi mieć jakiś resort, co jest uzasadnione w odpowiednich ustawach

21. czy minister może być jednocześnie posłem
Może: np. Giertych czy Lepper

22. Czy władza w Polsce jest zcentralizowana, czy zdecentralizowana?
W Polsce wladza jest zdecentralizowana

23. W którym rozdziale konstytucji jest mowa o cenzurze?
W żadnym, w polsce panuje wolność słowa

24. ile policja może przetrzymywać aresztowanego?
48 godzin

25. Ile potrzeba osób do utworzenia partii?
15 osób

26. Czy cudzoziemiec może otrzymać statut uchodzca?
Tak

27. Jak mozna zdobyc polskie obywatelstwo?
Poprzez: zasada ziemi, zasada krwi, przez prezydenta (nadanie obywatelstwa).

28. Co to jest małżeństwo?
Jest to związek pomiedzy ludzmi odmniennej płci.

Według Wikipedii:
uniwersalna instytucja społeczna łącząca dwie osoby różnej płci, legalizująca ich wspólne życie, wiążąc je emocjonalnie i ekonomicznie.

29. Kto w razie smierci prezydenta zastepuje go w pelnieniu jego funkcji?
Marszałek Sejmu

30. Kto zwoluje obrady senatu po raz pierwszy?
Prezydent

31. Co to oznacza, gdy poseł nie zgodzi się na złożenie przysięgi?

32. Kto prowadzi obrady zgromadzenia narodowego pod nieobecość Marszałka Sejmu?
Marszałek Senatu

33. Kto jest obecnym premierem?
Jarosław Kaczyński

34. Kto stwierdza waznosc wyborow parlamentarnych?

35. Czy mozesz zorganizować zgromadzenie pokojowe?
Można

36. Kiedy zrzeszenia są zakazane?
Kiedy propagują faszyzm, nazimz, nienawiść na tle rasowym, propagują działania nie zgodne z prawem.

37. Kto wybiera Prezesa Rady ministrow?
Prezydent RP


Pytania wymyślone,

Są to jednak prawdopodobne pytania, przejrzyj je, mogą się przydać. Przejrzyj je, jeżeli chcesz być lepiej przygotowany.

1. Kiedy została uchwalona obecnie obowiązująca konstutucja?
2 kwietnia 1997

2. Podstawowe prawa i wolności człowieka przysługują
wszystkim ludziom bez wyjątku,

3. Gdzie są publikowane Ustawy w Rzeczypospolitej Polskiej zanim wejdą w życie?
w Dzienniku Ustaw i monitorze polskim

4. Co jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego?
gmina

5. Kto był pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce?
Ewa Łętowska,

Pisz dalej, dodaj pytanie, kliknij edytuj


Jeżeli chcesz coś dopisać lub zmienić - nie wachaj się - kliknij edytuj. Każdą zmianę można cofnąć więc bez obaw. Jeżeli dostrzeżesz błąd lub masz wątpliwości co do poprawności jakiegoś hasła, napisz to lub popraw błąd.

Autorzy

 • Anna Rokita: (I) 1 - 27;
 • Wojciech Cybulski: (II) 1, pomoc w innych pytaniach; odpowiedzi w wielu pytaniach
 • Mick: (II) 2 - 5
 • Katarzyna Jankowska: (I) 28 - 37;
 • Piotr Mleczko: (I) odpowiedź na 25 pytanie
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.